img
کد خبر : 37 تاریخ : 2022-04-10 12:25:05

برترین گلزنان لیگ برتر1400

برترین گلزنان لیگ برتر1400 از نونهالان تا امید...

برترین گلزنان لیگ برتر1400

نونهالان :احسان بلوچ از کیا با 25 گل

نوجوانان رضا میرزایان از کیا با 20 گل

جوانان محمد رضا کوشکی از پیکان با 21 گل

امید: دانیال ترکمان از کیان آتی با 19 گل

 


دیدگاه ها

نظر خود را ثبت کنید