img
کد خبر : 246 تاریخ : 2022-07-05 20:51:21

پاسخگویی رئیس هیات فوتبال به انتقادهایی علیه وی (قسمت چهارم)

رضا عابدینی نیز دبیر و عضو هیئت رئیسه هیئت فوتبال تهران بود؛ اما از کار در هیئت فوتبال عزل شد. برکناری او از هیئت رئیسه در حیطه اختیارات شما بود؟

رضا عابدینی نیز دبیر و عضو هیئت رئیسه هیئت فوتبال تهران بود؛ اما از کار در هیئت فوتبال عزل شد. برکناری او از هیئت رئیسه در حیطه اختیارات شما بود؟

تیموری: ما در اساسنامه چیزی مبنی بر این که نایب رئیس باید در مجمع عزل شود، نداریم. البته اصلا اختلافی وجود نداشت. به علت قانون بازنشستگی مجبور شدیم او را از سمت دبیری هیئت فوتبال کنار بگذاریم و با عنوان نایب رئیس، وی را نگه داشتیم. زمانی که تصمیم به خرید ساختمان جدید گرفتیم، نیاز داشتیم که برای هیئت فوتبال شناسه ملی ایجاد کنیم که عابدینی به عنوان نایب رئیس در اداره ثبت شرکت ها معرفی شد. اما پس از مدتی در مجلس تصویب شد که بازنشستگان را نمی توانیم به هیچ عنوان به کار بگیریم و باید شخص جدیدی را معرفی می کردیم.

کارمندانی در هیئت فوتبال حضور دارند که به خاطر همکاری با باشگاه ها تعارض منافع داشته باشند؟

شیرازی: خیر. اگر کسی هم باشد با او صحبت می کنیم که یک طرف را انتخاب کند.

درست است که بازرس قدیمی شما از طرف شرکت حسابرس قانونی تان، تبدیل به خزانه دار هیئت فوتبال شده است؟

شیرازی: دولت آبادی موسسه ای دارد که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ را هم بازرسی می کرد. ما از او خواستیم تا حسابرسی هیئت فوتبال را هم بر عهده بگیرد. چند سالی است که با او کار می کنیم. این ها در حالی است که ما الزامی برای وجود حسابرس مالی نداریم و خیلی از هیئت های فوتبال نیز چنین موضوعی را ندارند.

گفته می شود کارمندان هیئت فوتبال تهران رفتار مناسبی با مراجعه کنندگان ندارند. نظرتان در این خصوص چیست؟ 

شیرازی: حجم کار افراد بالاست و باید کمی به آنها حق بدهیم. افراد ظرفیت مشخصی دارند و سقف تحمل ها در مقابل مراجعین پایین می آید اما باز هم به آنها تذکر می دهیم که کارها روند بهتری داشته باشد.

به موضوع پسرتان بپردازیم. او باعث شد حواشی زیادی متوجه شما شود. در ابتدا در مورد خدمت سربازی پسرتان در باشگاه مقاومت تهران و همزمانی آن با نتایج خوب این تیم فوتبال در آن مقطع بگویید.

تیموری: مقاومت در دوره ای بسیار عالی عمل کرد. حتی تیم نوجوانان ایران وقتی 30 نفر را دعوت می کرد، 10 نفر از مقاومت بودند. اما حالا به علت از دست دادن تعداد زیادی از عوامل فوتبالی و تاثیرگذار باشگاه، پسرفت شدیدی کردند و نتایج این تیم به سربازی پسر شیرازی برنمی گردد. او اصلا در این تیم بازی نکرد. با توجه به تحصیلاتش و تسلط وی به زبان های خارجی، از ارتباط مان با این باشگاه استفاده کردیم و او در چارت اداری باشگاه مقاومت مشغول به خدمت سربازی شد.

ما هم اگر زبان خارجی بلد بودیم، می توانستیم برای گذراندن سربازی به این تیم برویم؟

تیموری: بله من معرفی تان می کنم تا در همان باشگاه مشغول شوید.

اگر شیرازی در هیئت فوتبال نبود، باز هم پسرش با سفارش ها در این تیم سرباز می شد؟

شیرازی: من توصیه ای نکردم و پسرم مثل بقیه دفترچه پست کرد و به این باشگاه رفت و حتی مثل بقیه نگهبانی داد و سربازی او با بقیه سربازها فرقی نداشت.

تیموری: شیرازی استاد دانشگاه است و بالاخره می توانست کانالی را برای سربازی پسرش پیدا کند. با این حال خود باشگاه مقاومت به دنبال او آمد.


دیدگاه ها

نظر خود را ثبت کنید